S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Různé analogie ortocentra trojúhelníku ve čtyřstěnu

RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.

V příspěvku jsou uvedeny podmínky existence ortocentra čtyřstěnu v klasické podobě a dále jeho analogie v případech, kdy tyto podmínky nejsou splněny. Zabývá zejména Mongeovým bodem a potenčním středem čtyř kulových ploch, jejichž hlavní kružnice jsou opsány stěnám čtyřstěnu. Ukazuje různé prostorové analogie kružnice devíti bodů vzhledem k tomu, které z prostorových zobecnění ortocentra trojúhelníku budeme ve čtyřstěnu uvažovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten