S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Patenty a průmyslové vzory Karla Pragera

Principy a tendence ve využívání domácí materiálové a výrobkové základny v rámci projektových řešení a realizací, patentová řešení, která ovlivnila vznik a vývoj stavebnicové soustavy kompletačních prvků a dílců Gama.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten