S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Text se věnuje tématu konverzí průmyslové architektury a nedávným změnám v areálu šroubárny v Libčicích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten