Publikace

Bourat socialistické stavby? Braňme je! Na Západě si památek váží, nás obtěžují, říkají architekti

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D., Mgr. Klára Přikrylová

Rozhovor o hodnotách a zániku poválečné architektury v České republice, na pozadí aktuálních referenčních příkladů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten