S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Architekt Zdeněk Plesník

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Kapitola popisuje vývoj a historické souvislosti díla architekta Zdeňka Plesníka, zejména s ohledem na administrativní a výrobní budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten