Publikace

Architekt Zdeněk Plesník

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Kapitola popisuje vývoj a historické souvislosti díla architekta Zdeňka Plesníka, zejména s ohledem na administrativní a výrobní budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten