S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Krok za krokem měnit atmosféru městských čtvrtí

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Rozhovor na téma proměny průmyslových čtvrtí a role historické architektury v utváření identity místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten