S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Český mrakodrap mezi železobetonem a ocelí

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text vychází z autorovy knihy Český mrakodrap, vydané v dubnu 2015 nakladatelstvím Paseka. Mapuje historii českých výškových budov a proměny ambicí, do nich vtištěných. Jejich výstavbu totiž neprovází jen řada technických problémů (statika, požární bezpečnost, infrastruktura, zastínění a změny proudění vzduchu v okolí atd.), psychologických bariér (strach z výšky, odtržení od života ulice, kývání) a sebedestruktivních přehnaných očekávání. Exponované projevy vysokých ambicí nevyhnutelně následují i zcela běžná společenská stigmata – stačí si jen připomenout hanlivá slovní spojení „povyšovat se“, „žít si na vysoké noze“ nebo „shlížet na někoho shora“. Už Josef Havlíček s Karlem Honzíkem po dokončení Všeobecného penzijního ústavu v Praze na Žižkově slýchávali: „Vy jste se přece už dost vyřádili! Až nadosmrti.“

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten