Publikace

Konverze průmyslové architektury

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Komentář k aktuální situaci průmyslového dědictví a ke konverzím průmyslové architektury - s odkazy na dvě publikace VCPD, věnované konverzím v České republice, a na aktuálně vydanou elektronickou publikaci, která vznikla v rámci čtyřletého projektu ve spolupráci s doktorandy FA ČVUT v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten