S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Konverze průmyslové architektury

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Komentář k aktuální situaci průmyslového dědictví a ke konverzím průmyslové architektury - s odkazy na dvě publikace VCPD, věnované konverzím v České republice, a na aktuálně vydanou elektronickou publikaci, která vznikla v rámci čtyřletého projektu ve spolupráci s doktorandy FA ČVUT v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten