Publikace

Monografie sleduje pestré životní osudy českého architekta a světoběžníka Jasana Burina, vynikajícího kreslíře a milovníka života. Rodák z Prahy v Čechách vystudoval a několik let působil ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, Hydroprojektu a v Konstruktivě, jejíž zahraniční aktivity mu umožnily vycestovat mimo východní blok. Londýn, kde se podílel mimo jiné na výstavbě československé ambasády, byl pro Burina skvělou zkušeností a především přestupní stanicí na cestě do Spojených států amerických. Většina Burinových realizací tak vznikla pod hlavičkou různých architektonických kanceláří ve městech Indianapolis, Knoxville, Columbia nebo v jejich okolí. Životní příběh Jasana Burina není jenom obrazem vývoje architektury dvacátého století, ale i cennou výpovědí o proměnách společnosti, hodnotách každodenní lidskosti a především o neutuchající radosti z práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten