S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Monografie sleduje pestré životní osudy českého architekta a světoběžníka Jasana Burina, vynikajícího kreslíře a milovníka života. Rodák z Prahy v Čechách vystudoval a několik let působil ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, Hydroprojektu a v Konstruktivě, jejíž zahraniční aktivity mu umožnily vycestovat mimo východní blok. Londýn, kde se podílel mimo jiné na výstavbě československé ambasády, byl pro Burina skvělou zkušeností a především přestupní stanicí na cestě do Spojených států amerických. Většina Burinových realizací tak vznikla pod hlavičkou různých architektonických kanceláří ve městech Indianapolis, Knoxville, Columbia nebo v jejich okolí. Životní příběh Jasana Burina není jenom obrazem vývoje architektury dvacátého století, ale i cennou výpovědí o proměnách společnosti, hodnotách každodenní lidskosti a především o neutuchající radosti z práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten