Publikace

Text popisuje příběh rehabilitace mimořádné technické památky - železniční vlečky High Line na východním Manhattanu -, která se stala vzorovým příkladem konverze inženýrské stavby, zachráněné na poslední chvíli před demolicí. Úspěch rehabilitace spočívá nejenom v precizním projektu, uznávaném širokou odbornou a laickou veřejností (včetně turistů), ale i v míře zapojení místní komunity.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten