S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Text popisuje příběh rehabilitace mimořádné technické památky - železniční vlečky High Line na východním Manhattanu -, která se stala vzorovým příkladem konverze inženýrské stavby, zachráněné na poslední chvíli před demolicí. Úspěch rehabilitace spočívá nejenom v precizním projektu, uznávaném širokou odbornou a laickou veřejností (včetně turistů), ale i v míře zapojení místní komunity.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten