S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Informace o konferenci "Architektura 1945-1979", která se konala 22. a 23. května 2012 ve vídeňském kongresovém centru. Setkání se slibným podtitulem "Vypracování hodnotící metodiky architektury z let 1945-1979" završovalo víceletý projekt Magistrátního oddělení 19 města Vídně, podpořený dotací EU.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten