Výstava ateliérových prací

Hybridný blok Smíchov

Gregor Slodičák

Anotace

Hybridný blok Smíchov sa skladá z troch objektov ktoré funkčne slúžia ako občianske stavby. Blok sa nachádza v Prahe-Smíchov, vo štvrti je ohraničená ulicami: Preslova, V Botanice, Matoušova a Štefánikova. Budova A- v západnom rohu štvrte je 5 podlažný objekt ktorý slúži zväčša na Kancelárske účely, až na prvé nadzemné podlažie ktoré je vymedzené pre malé obchody alebo kaviarne. Budova B- na severnej hranici štvrte, teda pozdĺž ulice V Botanice je 3 podlažný objekt s čiastočne otvorenou strešnou terasou, ktorý slúži ako Gastronomický komplex, a to kombináciou tržnice, beerhall a niekoľkých podnikov. Budova C- v severo-východnej časti štvrte je podlažnosťou a funkciou identická budove A. Všetky 3 budovy sú vzájomne prepojené dvojpodlažným podzemným parkoviskom so v stupov v budove A.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký