S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Vily králů podsvětí nikdo nechce

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Krátký komentář k architektuře rodinných sídel prominentních "králů podsvětí" (Pitr, Krejčíř, Mrázek).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten