Publikace

Vily králů podsvětí nikdo nechce

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Krátký komentář k architektuře rodinných sídel prominentních "králů podsvětí" (Pitr, Krejčíř, Mrázek).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten