Publikace

Východiska, průběh a vyhodnocení studentské soutěže

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.

Záměr studentské soutěže spočíval v získání co nejbohatšího spektra koncepčních variant revitalizace historického areálu a bezprostředního okolí. Návrhy měly (v různé, přiměřené míře) respektovat dochované hodnotné stavby a citlivě řešit ve vymezených podmínkách jejich konverzi s dostavbou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten