S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Možnosti a limity péče o architekturu šedesátých let - na pozadí příkladu poválečné dostavby areálu ČVUT v Praze-Dejvicích

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Sledované období bylo neseno nejen na křídlech dispoziční a prostorové volnosti, ale bylo i velkou oslavou závěsové stěny a "průmyslově předvyrobeného" průčelí. Často se však jednalo o technologie do značné míry experimentální, atypické, s nezaměnitelnými detaily, plasticitou i použitými materiály (hliník, ocel, pohledový beton, skleněné mozaiky)… a samozřejmě i s chybami, vyplývajícími z nedostatečných znalostí a možností doby. Výměna obvodových plášťů je v poslední době v procesu revitalizace stavebního fondu v Čechách bezmála na výsluní zájmu. Průčelí architektury šedesátých a sedmdesátých let tak ve velmi krátké době masově zanikají a s nimi i jedna z vrstev české stavební kultury, nenahraditelná výpověď o jedné kapitole z našich dějin.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten