Publikace

Antonín Engel - hledání nadčasové formy

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Architekt Antonín Engel (1879 - 1958) je obvykle řazen ke konzervativní linii architektury první poloviny dvacátého století. Tvorba tohoto okruhu bývá na pozadí zpravidla upřednostňované avantgardy nepřesně označována jako eklekticky orientovaná "druhá liga". Při bližším nezaujatém pohledu je však zřejmé, že se jedná o dílo kultivovaných, vzdělaných tvůrců, využívající mnohdy velice pokrokové prostředky, kladoucí značný důraz na konstruktivní a stavitelskou logiku; navíc v meziválečné stavební produkci kvantitativně převažující.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten