Závěrečné práce

BROUMOVSKÉ BYDLENÍ

Daniel Jakub

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je doplnění institucionální struktury v Broumově za účelem pozvednutí životní úrovně a zlepšení komunikace s místními obyvateli. Druhou částí je architektonická studie komunitního centra umístěného na rozhraní historického jádra města a broumovských benátek.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.