S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Holešovický meziválečný areál Ferra v ohrožení.

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Článek reaguje na výstavbu výškových budov v Praze-Holešovicích, s důrazem zejména na meziválečný areál Ferra a jeho plánovanou demolici.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten