Výstava ateliérových prací

Integrační byty Loukov

Anna Přibylová

Anotace

Cílem projektu je vdechnout nový život opuštěnému farnímu areálu v Loukově, v malebné obci v severních Čechách. Návrh je zasezen do venkovského prostředí do památkové zóny, ve které se nachází několik památkově chráněných staveb. Do farního areálu jsou do objektu původních stájí zasazeny integrační byty sloužící lidem s lehkým hendikepem. Klienti jsou schopni samostatně fungovat, s občasnou výpomocí personálu, který sem za nimi pravidelně dojíždí. Samostatné bydlení a možnost zaměstnání v areálu fary jim přináší pocit plnohodnotného začlenění se do společnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler