S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Prolegomena: o výstavbě areálu ČVUT v Dejvicích

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text Areál ČVUT v Praze-Dejvicích představuje stručnou stavebně-historickou sondu do vývoje areálu ČVUT v Praze-Dejvicích. Téma vysokoškolského kampusu je mapováno na pozadí meziválečné koncepce nové městské čtvrti Dejvice, tvorby jednotlivých autorů, tragikomických tlaků rigidního socialistického stavebnictví a nezřídka velmi komplikovaných vnitřních vazeb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten