S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

The text deals with the VCPD long-term pilot project of the Register.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten