S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Industrial Architecture of the Inter-War Period in Czechoslovakia and Technological, Economic and Cultural Context

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., PhDr. Benjamin Fragner

The interwar period has, in our opinion, been unjustifiably neglected from the perspective mapping industrial heritage. Yet, these are industrial and technological works that testify to a period of exceptional cultural, technological, and economic progress. The research, documentation, and evaluation of industrial architecture dating from the period between 1914 and 1945 is therefore one of the long-term pilot projects of the VCPD.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten