S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Památky, gesta i komerční vějičky

PhDr. Benjamin Fragner

Text se soustřeďuje na dlouhodobý vývoj nového využití bývalých průmyslových objektů a areálů ke kulturním a komunitním účelům.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten