Publikace

Památky, gesta i komerční vějičky

PhDr. Benjamin Fragner

Text se soustřeďuje na dlouhodobý vývoj nového využití bývalých průmyslových objektů a areálů ke kulturním a komunitním účelům.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten