S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Průmyslové dědictví: co se mění?

PhDr. Benjamin Fragner

Pro uplynulé roky je nesporně rozhodující, že se v dříve nevídané míře dařilo kvalifikovaně a systematicky evidovat, popisovat a vyhodnocovat historický i umělecký význam průmyslového dědictví na území České republiky. Bylo obtížné dobrat se míry a smyslu stavebních intervencí u památek techniky a průmyslového dědictví. O větší obezřetnost a poučenější zacházení s historií se zcela jistě zasloužily proběhlé diskuse a především výzkum industriálních objektů. Jejich hodnoty i společenské souvislosti jsou definovány a jsou popsané. Důležitá je osobní zkušenost z užívání transformovaných staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten