S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Reflexe proměn hodnotových preferencí

PhDr. Benjamin Fragner

Stavební a technická díla průmyslového dědictví jsou veřejností vyhledávaná, respektovaná, jejich evidence a výzkum nalézá i institucionální podporu. Jenže zatím téměř žádná odezva v podobě veřejných investic a jen sporadicky v developerských projektech. Přibývá sice citací a publikací s náladovými fotografiemi. Také obecných proklamací. Jen zřídka se ale podaří realizace architektury konverzí, která by nebyla karikaturou vlastní paměti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten