Publikace

Transformace prostorů / fenomén průmyslového dědictví

PhDr. Benjamin Fragner

Vývoj postoje společnosti k objektům průmyslového dědictví, péče o industriální památky, konverze industriální architektury a její nové využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten