S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Šrámy v krajně a průmyslové milníky

PhDr. Benjamin Fragner

Průmyslové dědictví v projektu IBA Fürst-Pückler-Land 2000-2010. Mezinárodní výstava IBA Fürst-Pückler-Land je členěna na dvacet pět dílčích projektů. Každý je propojen s některým z opuštěných technických objektů, industriální stavbou či průmyslovou jizvou v krajině,kolem nichž rozvíjí spíš k budoucnosti směrované krajinářské a urbanistické záměry.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten