Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Publikace

Text mapuje demoliční kauzy, které se v posledních letech rozvinuly kolem poválečných staveb v České republice. Shrnuje argumentaci týkající se aspektů dnešního přístupu k těmto budovám i jejich systémová institucionální ochrany.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.