Publikace

Mechanická ruka pro upevnění chytrého reproduktoru Amazon Echo Dot ke zdravot- nímu lůžku byla vyvinuta pro pilotní projekt “Využití hlasového asistenta pro pacienty s poraněním míchy” Spinální jednotky FN Motol. Je vytisknuta z recyklovaného filamentu R-PET.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.