Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Publikace

Mechanická ručně nastavitelná ruka

Ing. arch. Kateřina Sýsová, Ph.D., Ing. arch. Jiří Vele

Mechanická ruka pro upevnění chytrého reproduktoru Amazon Echo Dot ke zdravot- nímu lůžku byla vyvinuta pro pilotní projekt “Využití hlasového asistenta pro pacienty s poraněním míchy” Spinální jednotky FN Motol. Je vytisknuta z recyklovaného filamentu R-PET.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.