S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Stručně, jasně, přesvědčivě

Ing. arch. Petr Pištěk

Recenze přednášky dánského architekta Louise Beckera, konané 15. 1. 2015 v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten