Závěrečné práce

Soukromá zahrada v Černošicích

Hechtová Klára

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem bakalářské práce je návrh soukromé zahrady k právě vznikajícímu rodinnému domu v Černošicích. Bylo podrobně zpracováno celkové prostorové uspořádání, návrh jednotlivých prvků, a jejich technologií, v souladu s architektonickým řešením domu. Důležitou součástí je i hospodaření s dešťovou vodou. Důraz byl kladen na vytvoření příjemného prostředí pro obyvatele domu k relaxaci i užívání. Cílem práce je technické zpracování studie do úrovně odpovídající dokumentaci pro stavební řízení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.