Publikace

Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením

prof. Ing. arch. Irena Šestáková, Ing. arch. Pavel Lupač

Základní přehled o možných formách bydlení s podporou sociálních služeb, o základních principech, procesech ale i otázkách, se kterými se zadavatelé a projektanti těchto objektů setkají od počátku plánování staveb pro sociální služby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten