S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Ocenění složité jednoduchosti

Ing. arch. Petr Pištěk

rozhovor se Zdeňkem Zavřelem a Daliborem Hlaváčkem o projektu Air House pro ročenku Česká architetura 2012-2013

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten