Publikace

Ocenění složité jednoduchosti

Ing. arch. Petr Pištěk

rozhovor se Zdeňkem Zavřelem a Daliborem Hlaváčkem o projektu Air House pro ročenku Česká architetura 2012-2013

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten