Publikace

Zpět k podstatě věci

Ing. arch. Petr Pištěk

Recenze 14. mezinárodního Bienále architektury v Benátkách

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten