S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Prostranství pro nás

Ing. arch. Petr Pištěk

esej o veřejných prostranstvích pro časopis Komfort Mag

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten