Publikace

Významný objekt Památník Jana Palacha ve Všetatech úprava rodného domu jehož návrh vzešel z veřejné architektonické soutěže a publikován v architektonické ročence: ČESKÁ ARCHITEKTURA / CZECH ARCHITECTURE 2018 – 2019 Ročenka české architektury pravidelně informuje nejen odbornou, ale i laickou veřejnost o aktuální situaci v oboru a přináší podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény. Výběr 30 staveb k publikování v letošním vydání provedl architekt Jakub Cigler

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.