Publikace

Památník Jana Palacha ve Všetatech je symbolem situace, kdy do života země, rodiny a člověka zasáhla zvenčí hrana zla a s ní výzva. Zdůrazňuje význam činu spočívající v uslyšení dějinného apelu jednotlivcem a vyzdvihuje tak v univerzální rovině platnost Palachovy oběti pro současnost. Odkazuje nás k naslouchání výzvám dneška a k osobní odezvě. Hrana je metaforou okamžiku zlomu, pochopení apelu a rozhodnutí na něj reagovat. Ostří proťalo dům zvenčí, rozvrátilo společnost, domov, rodinu, vnitřní svět člověka. Ale zároveň bylo silou hodnoty domova a individuální oběti zastaveno.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.