S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

DESIGN SYSTEMS GROUP-Knowledge models for design and engineering (2005-2010)

prof. Dr. Henri Hubertus Achten

The Design Systems chair of the Eindhoven University of Technology has two main lines of research, namely: (1) product and process modelling and (2) simulation of human behaviour in the built environment. The Designs Systems group's expertise has focused on knowledge modelling as a common ground for design and engineering research. The most frequent applications of knowledge models are: simulation and communication.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten