S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Design Research in the Netherlands - Proceedings of the Symposium held

prof. Dr. Henri Hubertus Achten

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten