S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Design Research in the Netherlands 2005 - Proceedings of the Symposium held on 19-20 May 2005

prof. Dr. Henri Hubertus Achten

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten