S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

DDDoolz A Virtual Reality Sketch Tool for Early Design

prof. Dr. Henri Hubertus Achten

This paper presents DDDoolz, a desktop-VR three-dimensional voxel sketchtool. DDDoolz is developed in the Design Systems Group to explore the use of Virtual Reality technology in the early design stage. The aim is to offer a sketch-like environment in VR with an unobtrusive interface. The paper presents DDDoolz, how it is used in education and with partners in architectural practice, and some future developments.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten