S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Vstupy od uživatelů pro zadávání projektů veřejných prostranství

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

V současné době s rostoucí občanskou emancipací roste poptávka po participaci uživatelů řešeného území na navrhování a plánování jeho úprav a změn. Většina současných textů a úvah věnovaných participaci se věnuje technikám, tedy JAK s občany – uživateli veřejných prostranství diskutovat. Tento text se věnuje obsahu, tedy O ČEM diskutovat a jaké vstupy potřebuje architekt pro svoji práci; a to především v klíčovém momentu – při tvorbě zadání projektu. Prezentovaný přístup k participaci vychází z uvědomění, že je nezbytné a zároveň možné respektovat zároveň potřeby uživatelů ale i profesní odpovědnost a dovednosti architekta i delegovanou odpovědnost veřejné správy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten