S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Vnímání a využití krajiny staro- a novousedlíky v suburbání zóně Prahy: Případová studie Zlatníky-Hodkovice

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Studie hodnotí rozdíly ve vnímání a využívání krajiny mezi starousedlíky a novousedlíky. Popisuje vliv těchto rozdílů na plánování krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten