S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Jak uvažovat o budoucnosti suburbií?

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D., Ing. Eva Klápšťová

Abychom se vyhnuli riziku uvažovat o budoucnosti na základě již neaktuálních minulých zkušeností, pokusíme se dobrat pravděpodobnějších výsledků použitím následujícího prognostického postupu. Na základě dnešních indicií a prognóz vytipujeme významné trendy, které mohou mít v budoucnu na suburbie vliv. Dále identifikujeme, jaké budou předpokládané pozitivní i negativní dopady trendu v prostředí českých suburbií s ohledem na jejich vlastnosti. Protože se výchozí situace v různých obcích a regionech velmi liší, mohou být dopady trendů v různých územích značně rozdílné. Jako specifický vstup doplníme ještě možné proměny pojetí plánování a jejich případný dopad. Na závěr se pokusíme doplnit ilustrační příklady a shrnout hlavní závěry.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten