S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

URBANISTICKÉ, SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Panelová sídliště v budoucnu mohou být buď velkou výzvou, nebo velkým problémem. Z těchto důvodů je do kapitoly věnující se sanacím objektů zařazen oddíl v širších souvislostech, aby bylo možné zviditelnit rizika, vedle kterých velké technické problémy při realizaci jsou jen viditelnou špičkou ledovce nad problémy blokované okrajovými podmínkami sociálněekonomickými, urbánními, a tedy politickými.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten