Publikace

Zkušenosti z hodnocení krajiného rázu s veřejností dle metodiky ECOVAST v českém prostředí. Případová studie Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Text představuje zkušenosti s použitím metodiky ECOVAST pro hodnocení krajinného rázu s veřejností v českém prostředí. Chceme ukázat, že zapojení veřejnosti může vest k velmi kvalitnímu výsledku. Zároveň však má svá omezení, která je třeba respektovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten