S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Zkušenosti z hodnocení krajiného rázu s veřejností dle metodiky ECOVAST v českém prostředí. Případová studie Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Text představuje zkušenosti s použitím metodiky ECOVAST pro hodnocení krajinného rázu s veřejností v českém prostředí. Chceme ukázat, že zapojení veřejnosti může vest k velmi kvalitnímu výsledku. Zároveň však má svá omezení, která je třeba respektovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten