S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

PUBLIC PARTICIPATION IN LANDSCAPE CHARACTER ASSESSMENT AS A WAY OF IMPLEMENTING THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION IN PLANNING

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D., Ing. Eva Klápšťová

The implementation of European Landscape Convention in Czech Republic is facing number of problems and obstacles. One of the most neglected issues is one of the cornerstones of the convention - public participation. This paper shows pilot participatory landscape character assessment adapting the ECOVAST methodology for the Czech planning culture and lessons learned in this pilot project.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten