S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Zlatníky Hodkovice: Charakteristika a preference staro- a novousedlíků

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Příspěvek na příkladu obce Zlatníky-Hodkovice popisuje obyvatele obce ležící v suburbanizační zóně Prahy s důrazem na rozdíly a vzájemné vztahy starousedlíků a nově příchozích. Pokouší se vysvětlit zjištěné rozdíly a odhadnout jejich důsledky pro plánování. Téma vychází z přesvědčení autorů, že bez dobré znalosti obyvatel a jejich aktivního zapojení je plánování území dlouhodobě neudržitelné a že v suburbanizačních zónách, o kterých víme stále ještě velmi málo, to platí dvojnásob.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten