S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Zájem staro- a novousedlíků o krajinu v suburbanizační zóně Prahy, případová studie Zlatníky -Hodkovice

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Příspěvek na příkladě obce Zlatníky-Hodkovice, ležící v suburbanizační zóně Prahy, ukazuje zájem starousedlíků a nově příchozích obyvatel o krajinu v bezprostředním okolí obce. Pokouší se vysvětlit zjištěné rozdíly a odhadnout jejich důsledky v budoucnu. Téma vychází z přesvědčení autorů, že bez aktivního zapojení obyvatel je ochrana a plánování krajiny dlouhodobě neudržitelné a že v suburbanizačních zónách to platí dvojnásob.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten