Publikace

Jak se neupovídat k smrti

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Text popisuje techniky review po vdělávacích programech aktivního typu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten