S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Jak se neupovídat k smrti

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Text popisuje techniky review po vdělávacích programech aktivního typu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten